Afkoppelen regenwater

Als uw straat een gescheiden rioolstelsel heeft, dan ben je in Vlaanderen verplicht om het regenwater af te koppelen van de riolering en uw afvalwater apart te lozen in de riolering. Daarnaast kan afkoppeling verplicht zijn bij nieuwbouw of bij grondige verbouwingen. 

Tuinen Lafaut kan u helpen met het afkoppelen van uw regenwater. We brengen in kaart wat de beste opties zijn: bijvoorbeeld het regenwater hergebruiken door middel van een regenton of regenwaterput, laten infiltreren in de grond (bijvoorbeeld d.m.v. infiltratievoorziening) of lozen in de regenwaterafvoer van het gescheiden rioleringsstelsel. 

Wij helpen bij:

  • Afvoer regenwater op eigen terrein of in de regenwaterafvoer van het gescheiden rioleringsstelsel.
  • Afvoer van afvalwater
  • Aanleg van infiltratiesystemen

Soms stellen gemeenten subsidies beschikbaar voor het afkoppelen van het regenwater. Gemeente Tielt draagt bijvoorbeeld bij aan de kosten van de keuring.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via 051 40 18 78 of info@tuinenlafaut.be

Ontwerp, aanleg en onderhoud van je tuin - grondwerken - afsluitingen - opritten - parkeerterreinen - terrassen - vijvers